Individer får inte registrera flera konton. I händelse av att du bryter mot dessa villkor förbehåller sig DENSO rätten att diskvalificera användaren från tävlingen.