Brugsvilkår

Brugsvilkår for internetstedet

I. Generelt

1. Adgang til dette internetsted er underlagt disse "Vilkår for brug af internetstedet" (i det følgende benævnt "Brugsvilkår"). Læs venligst disse Brugsvilkår omhyggeligt, før du bruger dette internetsted. Ved at bruge dette internetsted erklærer du, at du har taget Brugsvilkårene til efterretning, og at du har accepteret Brugsvilkårene. Hvis du ikke accepterer en eller flere af Brugsvilkårene, må du ikke bruge dette internetsted.

2. Dette internetsted er udarbejdet af DENSO EUROPE B.V., et privat aktieselskab med begrænset ansvar beliggende på Hogeweyselaan 165 (1382 JL) i Weesp, Nederlandene (i det følgende benævnt "DENSO"). Vores momsregistreringsnummer er NL800734853B01. Registreringsnummer. 320 50077 Handelskammer Hilversum, Nederlandene.

3. "Indholdet" af dette internetsted omfatter, men er ikke begrænset til: tekst, grafiske billeder, lyd og underliggende kilde-/objektkode (såsom, men ikke begrænset til, HTML-kode eller Java-kode) på dette internetsted og alle dele deraf.

II. Tilladt anvendelse

1. Brugerens holdning og adfærd skal i alle henseender være i overensstemmelse med den holdning og adfærd, der kan forventes af en ansvarlig og omhyggelig internetbruger. Brugeren må bl.a. ikke bruge internetstedet eller dets indhold til handlinger og/eller adfærd, der er i strid med loven, offentlig ret eller almindelig anstændighed. Navnlig er følgende handlinger og/eller adfærd ikke tilladt: i) krænkelse af værker, der er beskyttet af patent, ophavsret, database, designbeskyttelse eller varemærke, eller andre handlinger, der er i strid med tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder; ii) skadelige, ulovlige eller vildledende udtalelser; iii) cirkulation af materiale, der er forbudt ved lov; iv) handling i strid med relevant lovgivning eller international lovgivning; eller v) omgåelse eller sletning af sikkerheden på internetsiden eller en del af den.

2. Brugeren må bruge indholdet (undtagen grafiske billeder, se nedenfor) til ikke-kommerciel eller personlig brug. Brugeren må ikke distribuere, ændre, reproducere, transmittere, offentliggøre, udsende, poste eller på anden måde bruge indholdet af dette internetsted, hvilket bl.a. omfatter kommerciel udnyttelse eller udnyttelse.

3. Indholdet af dette internetsted må ikke ændres, kopieres eller foretages reverse engineering på.

4. En kopi af indholdet skal indeholde DENSOs ophavsrets- eller varemærkeangivelse.

5. Distribution, ændring, reproduktion, transmission, offentliggørelse, udsendelse, postering eller anden brug af de grafiske billeder på dette internetsted er forbudt uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra DENSO.

III. Intellektuel ejendomsret

1. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder med hensyn til indholdet af hjemmesiden tilhører udelukkende DENSO eller dets tilknyttede virksomheder. Produktnavne, logoer, mærker eller DENSO-navnet, der vises på denne hjemmeside og/eller er markeret med ® eller ™, er varemærker, der ejes eller er licenseret af DENSO eller dets tilknyttede virksomheder, og materialer, der er markeret med ©, er omfattet af ophavsrettigheder, der ejes af DENSO eller dets tilknyttede virksomheder.

2. Brug eller misbrug af sådanne varemærker eller ophavsretligt beskyttede materialer er strengt forbudt, undtagen som nævnt ovenfor.

IV. Ansvar og skadesløsholdelse

1. Indholdet er efter vores bedste overbevisning sandt og nøjagtigt.

2. Generelt mener DENSO, at dets links til offentligt tilgængelige hjemmesider fra tredjeparter er lovligt tilladt og i overensstemmelse med almindelige forventninger hos dem, der bruger internettet. Hvis en enhed ikke ønsker, at DENSOs internetsted skal have et link til deres internetsted, vil DENSO fjerne linket fra dette internetsted efter skriftlig anmodning herom.

3. DENSO er ikke ansvarlig for følgeskader (herunder tab af data), der vedrører eller opstår som følge af (brugen af) indholdet på internetsiden eller indholdet på internetsider, der på nogen måde er forbundet med DENSOs internetside ved hjælp af f.eks. hyperlinks, hypertekstlinks eller metatags.

4. DENSO garanterer ikke, at materialet (f.eks. produktinformationer) er fri for fejl, mangler eller virus, og DENSO garanterer heller ikke, at sådanne fejl og/eller mangler vil blive repareret.

5. Under alle omstændigheder kan DENSOs fulde ansvar og din eneste og eksklusive afhjælpning ikke overstige det beløb, som du har betalt til DENSO for indholdet af dette internetsted.

6. Brugeren friholder DENSO for krav fra tredjeparter i forbindelse med brud på eller manglende opfyldelse af (indholdet af) Brugsvilkårene eller for krav, der på anden måde er forbundet med eller følger af brugerens brug af (indholdet af) internetsiden.

V. Andet

1. Vilkårene er underlagt nederlandsk lovgivning. Eventuelle tvister mellem DENSO og brugeren som følge af Brugsvilkårene vil blive indgivet til den kompetente domstol i Amsterdam, Nederlandene.