Μεμονομενα άτομα δεν επιτρέπεται να καταχωρούν πολλαπλούς λογαριασμούς. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης από εσάς αυτών των όρων και προϋποθέσεων, η DENSO διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τον χρήστη από τον διαγωνισμό.